Neden Vakum

 Neden Vakum

Yaşadığımız ortamda 1 m3’deki atom ve molekül sayısı yaklaşık olarak 1025    mertebesindedir.Buna soluduğumuz havayı içeren gazlarda dahildir.Bunların yanında etrafımızda var olan ve gözle göremediğimiz boyutlarda canlı ve cansız bir çok parçacıkda vardır.

  Atmosferde bulunan ve yaşamamamız için gerekli olan bu gazlardan bir kısmı bazı fiziksel ve kimyasal işlemlerin gerçekleştirildiği ortamlarda sorun yaratabilir.

  Düşük sıcaklıklarda bilimsel deneylerin yapılabilmesi içinde vakum ortamına ihtiyaç duyulmaktadır.Bunun gerekliliğini daha iyi anlayabilmek için günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir örnek vererek açıklamaya çalışalım.Günlük deneyimlerimizden dışarda havanın soğuk olduğu  kış günlerinde evimizin veya arbamızın iç camlarının buğulandığını hepimiz biliriz.Camlarda oluşan bu buğulanmanın nedeni , sıcak ortamda gaz fazında bulunan su moleküllerinin soğuk cam yüzeyi ile temas ettiklerinde camın üzerinde kinetik enerjilerini kaybederek gaz fazından sıvı fazına geçmeleri ve bunun sonucundada yoğunlaşmalarıdır.Cam üzerinde oluşan bu buğulanmadan dolayı görüş oldukça kısıtlanır ve genellikle camı temizleme ihtiyacı duyarız.Eğer camın sıcaklığı daha da düşürülürse su moleküllerinin yoğunlaşması artarak devam eder ve bir süre sonra cam üzerinde neredeyse kalın bir kar katmanı oluşur.Günümüzde -273oC gibi çok düşük sıcaklıklar da bilimsel deneylerin yapıldığı düşünülürse , atmosfer altında yapılacak bir deneyde örenekler üzerinde oluşacak olan yoğunlaşmış su katmanının ne kadar büyük problem oluşturacağı kolaylıkla tahmin edilebilir.Vakum ortamı oluşturulmadan düşüksıcaklıklarda yapılacak deneylerde ölçülecek örnek üzerinde oluşan bu katman , malzemenin incelenmesini oldukça zorlaştırır veya yanlış ölçüm almanıza sebep olur ve hatta bazı durumlarda ölçme işlemi imkansız hale gelebilir.bu nedenle düşük sıcaklıklarda  yapılacak deneylerde ölçülecek örneğin mutlaka vakum altına alınarak , ortamda yoğunalaşabilecek gaz moleküllerinden arındırılması gerekmektedir
   Talep ve Görüşleriniz İçin Bize Yazın
       
  AdınızSoyadınız    Neden Vakum
  Telefonunuz  
  Faksınız  
  Firmanız  
  E-Posta Adresi  
  Adres - Şehir  
  Mesajınız  
      OnayKodu      615
  Doğrulama