Vakum Nedir

 Vakum Nedir

Günümüzde ulaşılan bilgi düzeyi ve teknolojisinde vakum biliminin ve bu bilimin uygulanması sonucunda geliştirilen vakum teknolojisinin yeri tartışma götürmeyecek bir gerçektir.her geçen gün incelenen fiziksel sistemlerin boyutları küçüldükçe daha kapsamlı vakum düzeneklerine olan ihtiyaçda artmaktadır.günümüzde vakum düzeneği bulundurmayan araştırma laboratuvarı ve ileri teknoloji üretim merkezi yok gibidir.son otuz yılda bilgisayar ve iletişim teknolojisinin büyük sıçramalar yapmasındanasıl yarıiletken teknolojisinin önemli katkıları olmuşsa vakum teknolojiside yarı iletken teknolojisinin gelişmesinde önemli ve benzer bir rol üstlenmiştir.bugün çok hızlı ve yüksek kapasiteli optoelektronik ve elektronik  tümleşik devrelerin üretilebilmesi ancak yüksek vakumda ve temiz ortamlarda mümkün olabilmektedir.

Vakum, latin kökenli bir kelime olup (vacuus) boşluk anlamına gelmektedir.Amerikan Vakum Topluluğu (AVS) ’ nun  1958 yılında yapmış olduğu tanımına göre vakum, basıncı atmosferik basınç değerinin altında olan gazların doldurduğu kapalı hacim olarak tanımlanmaktadır.Bu tanımda sözü edilen basınç değerine karşı gelen birim hacmindeki gaz moleküllerinin sayısı, deniz seviyesinde ve 22oC sıcaklıkta bulunan 2,5 x 1025 molekül/m3 ’ den  daha düşüktür.Dolayısı ile vakum sözcüğü, basınçları bu değerin altında kalan gazların oluşturdukları ortamları ifade etmede kullanılmaktadır.

  Vakum, yapay olarak gerçekleştirilebildiği gibi doğada belli yörelerde doğal olarak da gözlenebilir.Gaz moleküllerinin olduğu yerde gaz yoğunluğunu düşürerek oluşturulan vakumu yapay vakuma, uzayda kendiliğinden var olan gazsız ortamı da doğal vakuma örnek olarak verebiliriz.

Vakum teknolojisi,elektrik ampullerinin üretimi ile endüstride kullanılmaya başlandığı 1900 ’ lü yıldan bu yana büyük gelişmeler göstermiştir.günümüzde pratik bir alet olarak evlerimizde kullandığımız elektrik süpürgelerinin yanı sıra, bu teknolojinin uygulamasını uzay teknolojisinden mikroelektronik alanına kadar geniş bir yelpazede görmek mümkündür.

  Bu bölümde vakum teknolojisini anlamamıza kolaylık sağlayacak vakum kavramı tanımlacak, vakum teknolojisinin kısa bir tarihi ve yaygın uygulama alanlarına dair bilgiler verilecektir.

 

   Talep ve Görüşleriniz İçin Bize Yazın
       
  AdınızSoyadınız    Vakum Nedir
  Telefonunuz  
  Faksınız  
  Firmanız  
  E-Posta Adresi  
  Adres - Şehir  
  Mesajınız  
      OnayKodu      204
  Doğrulama